Центр зайнятості Вільних людей / Centrum zatrudnienia wolnych ludzi

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • -
Kod pocztowy
 • -
Miejscowość
 • Львів, Ужгород
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
Strona www organizacji
E-mail
 • czsl.staff@gmail.com
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Państwo
 • Ukraina
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Ukraina
 • Obwód lwowski
 • Obwód zakarpacki
Sposób prowadzenia działań - Ukraina
 • stacjonarnie, działania lub filie w całej Ukrainie
Rodzaj oferowanych usług
 • Informacja
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Pomagają w edukacji, rozwoju kariery, poradnictwie zawodowym, imigrantom, weteranom, kobietom, osobom niepełnosprawnym.

  Główne obszary działalności organizacji:
  – realizowanie projektu „Rozszerzanie możliwości zatrudnienia osób wewnętrznie przesiedlonych w obwodzie lwowskim i zakarpackim”.
  – promowanie przystosowania społecznego i zwiększanie możliwości ekonomicznych przesiedleńców i uchodźców;
  – rozwój przedsiębiorczości wśród weteranów i przesiedleńców;
  – zwiększenie możliwości ekonomicznych kobiet, projekt RIZNA