Центр Волонтерства «Корпорація Добрих Справ» / Centrum Wolontariatu „Korporacja Dobrych Spraw”

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • -
Kod pocztowy
 • -
Miejscowość
 • Львів
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Inne
 • Pomoc materialna lub finansowa
Telefon
 • 0630240090
Wiek beneficjentów pomocy
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • emeryci 65+
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Główne obszary pracy:
  – Systematyczne dożywianie rodzin bezdomnych i o niskich dochodach – projekt #FEED_HUNGRY
  – Opieka nad dziećmi zakażonymi wirusem HIV (wsparcie psychologiczne i humanitarne, adaptacja społeczna)
  – Pomoc dla sierocińców obwodu lwowskiego i stref przyfrontowych
  – Pomoc i projekty społeczne w internacie geriatrycznym we Lwowie
  – Rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (resocjalizacja)
  – Organizacja różnych programów rozwojowych dla potrzebujących dzieci
  – Programy „Jedna Ukraina” angażujące dzieci ze Wschodu i dzieci z Zachodu we wspólne projekty
  – Projekt „NIE ZAPOMNIJ MNIE…” mający na celu poprawę koordynacji pomiędzy potrzebującymi pomocy a tymi, którzy tej pomocy mogą udzielić.