Січеславська Просвіта – регіональне відділення Товариства Просвіта / Sicheslavska Prosvita – regionalny oddział Stowarzyszenia Prosvita

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • -
Kod pocztowy
 • -
Miejscowość
 • Дніпро
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Inne
 • Pomoc materialna lub finansowa
Strona www organizacji
E-mail
 • prosvita.dnipro@gmail.com
Telefon
 • 096 173 2537
Wiek beneficjentów pomocy
 • emeryci 65+
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Niemowlaki 0-3 lat
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Rodzaj oferowanej pomocy materialnej lub rzeczowej
 • Żywność
 • Ubrania
 • Inne
Rodzaj oferowanych usług
 • Inne
Rzeczy materialne - inne
Usługi - inne
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Celem działalności Syczesławskiego Oświecenia jest ustanowienie państwowości ukraińskiej opartej na ukraińskiej idei narodowej, rozwój kultury narodowej, odrodzenie pamięci historycznej, kształtowanie świadomości narodowej, podniesienie duchowości i dobrobytu ludności. narodu ukraińskiego. Mając to na uwadze, Prosvita stara się wspierać wszystkich przymusowo przesiedlonych Ukraińców i zapewnia pomoc humanitarną w postaci rzeczy, żywności itp., zapewniając im wszystko, czego potrzebują, przynajmniej po raz pierwszy.